O mnie

O mnie

Monika Rak jest doktorem sztuk plastycznych, artystką działającą na pograniczu rysunku i tkaniny. W swojej pracy doktorskiej „Konstrukty rysunkowe.  W poszukiwaniu plastycznych metod analizy rzeczywistości” podjęła próbę wyznaczenia własnej kategorii plastycznej nazwanej konstruktem rysunkowym, opartej na linearnej analizie rzeczywistości [2014]. Jest absolwentką studiów doktoranckich na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w zakresie Sztuk Pięknych [2014]. Z wyróżnieniem ukończyła Media Rysunkowe na WSzP UMK w Toruniu [2010]. Jest laureatką I nagrody w Konkursie Sztuki Twórców Województwa Kujawsko-Pomorskiego POLYGONUM 4 [2016], dwukrotnie otrzymała Stypendium Artystyczne Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego [2022, 2013].  Od wielu lat realizuje się jako wykładowca, a w swoim dorobku dydaktycznym ma współpracę z uczelniami takimi jak School od Form Uniwersytet SWPS w Poznaniu, Uniwersytet WSB Merito w Toruniu i Bydgoszczy, UMK w Toruniu i innymi.

Swoje prace prezentowała na kilkudziesięciu wystawach i wydarzeniach artystycznych w kraju i poza granicami (Anglia, Niemcy, Czechy, Portugalia, Słowacja, Węgry, Ukraina, Rumunia), w tym ponad trzydzieści zostało zrealizowanych po doktoracie. 

O mojej twórczości

Prace Moniki Rak charakteryzują się bardzo oszczędną i subtelną formą. Bazują na szeroko rozumianym rysunku w połączeniu z tkaniną i wykorzystują potencjał materii jaki kryje się w nici. Artystka posługuje się rysunkiem szytym oraz haftem, technikami które dostarczają całe bogactwo rozwiązań linearnych i notacyjnych. Na płaszczyznach płótna wyszywa linearne ślady będące abstraktami rzeczywistości. Biorąc na warsztat miękką materię eksploruje zagadnienia formalne z obszaru rysunku. Dlatego linia czy punkt stają się istotnymi jakościami wizualnymi w jej twórczości. Doszukuje się śladów rysunkowych w najbliższym otoczeniu. Podejmuje refleksję nad wybranymi aspektami ludzkiej duchowości, w której szczególne miejsce zajmuje kontemplacja i afirmacja natury oraz otaczającego ją świata.  Za pomocą rysunku wykonywanego nićmi tworzy realizacje, w których jest miejsce na dotyk ludzkiej dłoni i ciszę.