O mnie

O mnie

Monika Rak jest doktorem sztuk plastycznych, artystką działającą na pograniczu rysunku i tkaniny eksperymentalnej. Jest adiunktem w Katedrze Mechatroniki na UTP w Bydgoszczy, gdzie prowadzi pracownią Technicznych Aspektów Modelowania w zakresie tkaniny oraz Rysunku Specjalistycznego na kierunku Wzornictwo. Pracuje również jako wykładowca w Katedrze Rysunku na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Współtworzy markę RAK HAFFER crafted in Poland. W latach 2014 – 2018 wykładowca w School of Form na specjalności Domestic Design, gdzie prowadziła projekty związane z tkaniną eksperymentalną oraz Rysunek Koncepcyjny. W swojej pracy doktorskiej „Konstrukty rysunkowe. W poszukiwaniu plastycznych metod analizy rzeczywistości” podjęła próbę wyznaczenia własnej kategorii plastycznej nazwanej konstruktem rysunkowym, opartej na linearnej analizie rzeczywistości (2014). Z wyróżnieniem ukończyła Media Rysunkowe na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (2010). Jest laureatką I nagrody w Konkursie Sztuki Twórców Województwa Kujawsko-Pomorskiego POLYGONUM 4 z 2016 r., a w 2013 r. otrzymała stypendium artystyczne Marszałka województwa kujawsko-pomorskiego. 

Jej prace prezentowane były na kilkudziesięciu wystawach m.in. na:  “Textile art of Today” (Bratysława, Poprad, Győr, Bielsko-Biała ), 3 Triennale Tkaniny “Bez Hranic 2012” (Bratysława, Győr, Liptowski Mikulasz, Bielsko-Biała), Wystawie “A State of Un-Play” (Atelier 35, Bukareszt), 6 Wystawie Miniatury Tekstylnej oraz 9 Biennale Tkaniny “Scythia 9” (Kherson), Wystawie “Love – just a chemical reaction?” (Factory-Art Gallery, Berlin).

About me

Doctor of fine arts, the artist working on the border between drawing and experimental fabrics. She is an assistant professor at the Department of Mechatronics of the University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz, where she is leading technical aspects of modelling fabric and specialist drawing at Design Facullty. Doctor of fine arts, the artist working on the border between drawing and experimental fabrics. She is an assistant professor at the Department of Design of the University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz, where she is the head of a study for technical aspects of modelling fabric and specialist drawing. She co-creates the RAK HAFFER crafted in Poland brand. Between 2014 – 2018 at the School of Form was lecturer at Domestic Design, leading there Conceptual Drawing classes and projects related to experimental fabric. In her doctoral dissertation, “Drawing Constructs. In Search of Visual Methods of Analysing the Reality” she attempted to define her own visual category named drawing construct, based on the linear analysis of reality. In 2010, she graduated with honours in Media Drawing at the Faculty of Fine Arts at the Nicolaus Copernicus University in Toruń. In 2013, she received artistic scholarship of the Marshal of Kujawsko-Pomorski district.

Her works have been presented, among others, at: “Textile art of Today” (Bratislava, Poprad, Győr, Bielsko-Biała ), 3rd Triennial of Fabric “Bez Hranic 2012” (Bratislava, Győr, Liptovský Mikuláš, Bielsko-Biała), “A State of Un-Play” exhibition (Atelier 35, Bucharest), 6th Exhibition of Textile Miniatures and 9th Biennial of Fabric “Scythia 9” (Kherson), the “Art – Object – Record” exhibition during 5th Festival “Art and Documentation” (Prexer Gallery, Łódź), “Love – just a chemical reaction?” exhibition (Factory-Art Gallery, Berlin).

O mojej twórczości

Moja twórczość bazuje na szeroko rozumianym rysunku eksperymentalnym w połączeniu z tkaniną. W szczególności zajmuję się haftem i rysunkiem szytym – technikami, które dostarczają całe bogactwo rozwiązań linearnych, notacyjnych. Na płaszczyznach płótna wyszywam linearne ślady będące abstraktami rzeczywistości. Tworzę obiekty – obrazy o bardzo syntetycznej, oszczędnej formie,  w których podejmuję refleksję nad wybranymi aspektami ludzkiej duchowości. Eksperymentuję z formą plastyczną, doszukując się śladów rysunkowych w najbliższym otoczeniu.